Calea către cunoaştere, civilizaţie şi de aici spre bunăstare trece imperturbabil şi invariabil prin şcoală, unde generaţii şi generaţii de copii şi tineri îşi formează şi cultivă mintea şi sufletul, devenind entitatea propriei naţii care sunt însăşi esenţa ţării. Cu acest gând pornim la drum în orice activitate întreprindem. La 17 august 1899 o inimoasă doamnă, Sylvia Schmierer, care era preşedinta doamnelor Israelite din Galaţi solicită Ministerului Culturii şi Instrucţiunii Publice deschiderea la Galaţi a unei şcoli de fete particulare cu 180 de eleve. Așa ia naștere școala noastră. Privind prin oglinda timpului regăsim și alte date istorice importante, care au contribuit la modul în care privim astăzi școala, ca instituție și ca deziderat – în 1910 încep să fie primite în școală și eleve de naționalitate română.

Deși la declanşarea primului razboi mondial şcoala este rechiziţionată și întrebuinţată ca spital, cantină, spre terminarea ostilităţilor în 1918 şcoala este eliberată şi încep cursurile în 1918-1919 cu 295 eleve. În 1924 frecventau şcoala un număr de 410 eleve când se transforma în „Şcoala comercială de fete”.

Se studiau ca obiecte: contabilitatea, steno-dactilografia, aritmetica comercială, franceza, germana. La 8 mai 1929 comunitatea israilită decide ca Şcoala israilito-romănă de fete să poarte numele „Şcoala Schmierer”. În perioada 1939-1940 în cadrul şcolii a funcţionat şi o gradiniţă cu 50 copii. La inceputul anului şcolar 1941-1942 localul şcolii este ocupat de Divizia Dunării, astfel că şcoala va funcţiona într-un local închiriat în strada Sf. Spiridon nr.31. În anul şcolar 1944-1945 revine în localul din Str. Arieşului.

Prin decretul nr. 176/02 august 1948 învăţământul popular se desfiinţează şi şcoala primară Silvia Schmierer trece în proprietatea statului.

Şcoala în următorii ani urmează un curs ascendent și se îmbunătăţesc condiţiile de instruire. Din 1950 și până astăzi funcţionează ca şcoală de masă.

În aceste zile, în care axioma lui Carol I – Școala este viitorul țării. nu mai este considerată de către toți un adevăr fundamental, managementul școlii noastre, împreună cu cadrele didactice, elevii și familiile acestora încearcă constant să îmbrace conceptul de învățătură într-o haină frumos colorată, veselă și potrivită oricui. În consecință, cu aceste idei în minte afirmăm că ne considerăm o școală pentru toți și pentru fiecare. De aceea promovăm concepte precum toleranța, respectul și demnitatea, propunându-ne să asigurăm un mediu școlar sigur, incluziv, atât pentru elevii noștri, cât și pentru cadrele didactice. Privim resursele umane ca izvoare nesecate de potențial, performanța, cât de mică, de orice tip a elevilor noștri, fiind motivul pentru care orice oră de curs se finalizează cu un zâmbet. Formăm și educăm copiii pentru viață, pentru a deveni oameni de calitate, care se pot adapta la noua societate, aflată în perpetuă schimbare. Contribuim zilnic la dezvoltarea fizică, morală și intelectuală a elevilor noștri și creăm un mediu bazat pe comunicare, deschis dialogului, în care educația este susținută și orientată spre valori democratice, umaniste și spirituale.

De ce o școală pentru TOȚI și pentru FIECARE? Deoarece în școala noastră funcționează și Gradinița Școlii Gimnaziale Nr. 16, cu două grupe, un mediu unde doamnele educator își pun creativitatea și ingeniozitatea la muncă și creează activități minunate alături de cei mai mici și cei mai năstrușnici actori ai poveștii școlii noastre.

Deoarece cadrele didactice din ciclul primar creează an de an, acumulând experiență și talent, noi metode de predare, de interacțiune cu elevii, proiecte educaționale inovatoare, în care practicarea unor abilități este împletită cu perfecționarea unor talente.

Deoarece elevii din ciclul gimnazial sunt orientați profesional având în vedere aptitudinile și abilitățile lor, rezultatul survenind după un proces lung de consiliere. Astfel, putem afirma că de educație, în spațiul școlii noastre, se ocupă atât cadrele didactice, cât și psihologul școlar și alți membri ai comunității, reprezentanți ai unor instituții medicale, financiare, cu care creăm an de an proiecte interesante, cu profundă valoare educativă.

Deși suntem o școală gimnazială, ne-am întins aripile și către membrii defavorizați ai comunității noastre și, pentru ei, din dragoste pentru educație, am implementat programul A doua șansă, un program educațional menit să aducă un important impact în comunitate.

O imagine vie a școlii noastre este redată și în revista școlii, publicație cu tradiție, care, de două ori pe an ne oferă prilejul unei uniuni a forțelor creative. Dascăli și elevi muncesc deopotrivă pentru fiecare cuvânt și pentru fiecare virgulă, căci, pentru noi, educația nu își regăsește ecoul doar într-un catalog sau într-o teză corectată, ci peste tot, în pagini de revistă, în lecturi citite pe furiș în colțul holii, în dezbateri spontane pe teme interesante.