Întemeiată în anul 1972, din necesitatea pregătirii corespunzătoare a populaţiei şcolare în creştere ca urmare a apariţiei unui nou cartier (zona Aleea Parc-Grădina Publică), dar şi pentru a decongestiona mulţimea claselor de elevi de la Școlile 3, 8 şi fostul Liceu nr.3.

În cadrul şcolii funcţionează astăzi 15 clase primare (364 elevi) şi 12 clase gimnaziale (324 elevi) şi dispune de un corp profesoral (50 cadre didactice) de înaltă calificare. Din efectivul de 688 de elevi 24 au certificat de orientare școlară (CES), 6 dezavantajați socio-economic, 14 alte grupuri defavorizate neavând rromi declarați și nici nedeclarați. Calitatea învăţământului la Şcoala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu” – Bârlad, se bazează, în primul rând, pe activitatea unor cadre didactice de înaltă profesionalitate, cu vocaţie pedagogică. Corelând armonios preocuparea pentru calitatea învăţământului, educaţiei şi cercetării cu cea legată de constituirea unui cadru propice procesului de învăţământ, Şcoala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu” a reuşit să pună la punct o bază materială în măsură să asigure condiţii optime desfăşurării procesului de învăţământ, activităţii şi vieţii obişnuite a elevilor. Avem spaţiu de învăţământ propriu care se ridică la standarde europene.

În această perioadă în şcoală au fost organizate şi s-au desfăşurat mai multe proiecte educaționale și proiecte multilaterale: proiect școlar COMENIUS în cadrul PROGRAMULUI SOCRATES 2 – NETTALES 2003-2007, LLP – COMENIUS: ,,Mișcarea și apa – echilibrul vieții sănătoase” (2011-2013); Proiectul Comenius ,,Cartea – cel mai bun prieten” desfășurat în anii 2013-2015, proiectul de orientare în carieră DE LA MIC LA MARE CĂTRE MEDIUL ANTREPRENORIAL, este partener asociat în „Proiectului Erasmus/KA2 Parteneriate strategice între regiuni, cu titlul “Wellbeing and Inclusion for New Educational Resources”, proiect derulat în parteneriat cu Commune di Marsciano, Italia, Erasmus KA1 – Școala şi familia-împreunã pentru o educatie de calitate – curs de formare, proiecte ERASMUS+ pe platforma eTWINING – „Dialog pentru educație”, Christmas cards from all over Europe, Exercise and healthy nutrition, Winter holidays în my contry, Obținem o lume mai bună prin protejara mediului, Taste of Christmas, The hero of my childhood, Crazy about books, Traditional heritage, To compare daily school routines and cultural tradition, I learn with fairy tales, WINNERS cu şcoli din Polonia, Franţa, Spania, Italia, Turcia, Finlanda, Republica Moldova, Belgia, Luxemburg, Portuglia.

Tot sub egida ERASMUS școala nostră participă activ la toate edițiile din cadrul SĂPTĂMÂNII EUROPENE A SPORTULUI ȘCOLAR și ZIUA INTERNAȚIONALĂ A SPORTULUI.

De asemenea, Școala Gimnazială ,,Manolache Costache Epureanu” este coordonatorul Concursului interjudețean ,,Armonia Artelor” în anul școlar 2014-2015, 2016-2017, 2017-2018 și a Simpozionului Național DIALOG PENTRU EDUCAȚIE cu cele două ediții, ediția 2017-2018 fiind dedicată Centenarului Marii Uniri și împlinirii celor 45 de ani de la înființarea școlii.

Începând din anul școlar 2018-2019, a fost inițiat un Simpozion interjudețean pe teme sportive – CONVERGENȚE SPORTIVE care are ca scop principal conștientizare importanței sportului ca parte activă a educației permanente și care se dorește a progresa până la nivel internațional.

În cei 47 de ani de existență școala a obținut numeroase premii la nivel internațional, național, regional, interjudețean și local în următoarele domenii: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT (Etapa națională – Medalie de aur și argint – Gimnastică-sol și Locul IV la echipe – 2002, Etapa națională – Medalie de aur – Tenis de masă – 2007, Etapa naţională – medalie de bronz – fotbal, Etapa națională – Medalie de aur – Srugby – 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 – medalie de argint), MUZICĂ ȘI DANS (Concursuri Naționale – Premiul I – Sa fii dinamic – Brăila 2015, 2016, 2017, Internațional – Prietenia – Vaslui – 2015, 2016, 2017, Feeria dansului – Premiul de excelență – Galați – 2016), MATEMATICĂ (Etapa națională – Medalie de argint – 2011), LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ (Etapa națională – Mențiune – 2012), LIMBI MODERNE, ÎNVĂȚĂȚMÂNT PRIMAR (Comper, Mate+, Gazeta matematică junior, Limba noastră-i o comoară, Limba română – patria mea, Hyperion, Amintiri din copilărie, Planeta Pământ – casa tuturor, Eurojunior, Pe urmele lui Ștefan Vodă, Educația pentru un mediu curat, Logică și perspicacitate, Pe tărâmul logicii, Creangă – cel mai frumos mărțișor).

Toate aceste rezultate au dus la obținereat certificatului de Școală Europeană în anul 2015, iar în anul 2018 școala noastră a obținut LOCUL III pe ţară la această competiție.
Şcoala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu” Bârlad a ieşit mereu din tipare prin rezultatele deosebite ale gimnastelor – eleve ale școlii (ANDREEA RĂDUCAN, TRICĂ DANIELA, PUFLEA AMALIA) – ale echipelor de oină, fotbal, ale trupelor de dansuri sportive şi moderne, cor, chimie, matematică, limba română şi mai nou prin performerii la tenis de masă și rugby.

Se remarcă prezenţa şcolii în numeroase parteneriate şi proiecte educative extracurriculare, locale, judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale.

În ultimii ani, s-au depus eforturi susţinute în construirea unui real şi complex parteneriat educaţional, ce şi-a dovedit eficienţa în rezultate pozitive, ceea ce a condus la dobândirea unui plus de imagine.

Şcoala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu” din Bârlad, denumire dobândită începând cu 1 septembrie 2012, şi-a creat de-a lungul celor 45 de ani frumoase tradiţii și s-a impus în peisajul spiritualităţii bârlădene prin personalitatea dascălilor ce au slujit-o şi prin rezultatele elevilor care au absolvit-o.