Proiect de incluziune școlară în județele Vaslui și Galați, finanțate din Granturile Norvegiene 2014-2021

În cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, cu finanţare prin Granturile Norvegiene 2014-2021, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui a obţinut, in calitate de promotor, un grant în valoare de 787.500 Euro pentru proiectul “O școală pentru toți și pentru fiecare!”.

Obiectivul general al proiectului vizeaza creșterea gradului de incluziune socială a 505 de copii din județele Vaslui și Galați, aflați în situații de risc, pe o perioadă de 32 de luni, urmărind, în particular, incluziunea lor în școală și comunitate.

Proiectul se implementează în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Galați, în 6 unități de învățământ, din care 3 în jud. Vaslui(Șc. Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Vaslui, Șc. Gimnazială „Manolache Costache Epureanu„ Bârlad și Șc. Gimnazială „Ion Murgeanu„ Zorleni, Școala Gimnazială nr. 1 Gherghești, începând cu data de 01.06.2022, conform Actului Adițional nr. 1 la Contractul de finanțare) și 2 în jud. Galați(Șc. Gimnazială nr. 16 Galați și Șc. Gimnazială nr. 1 Ungureni, com. Munteni) în perioada 30.10.2020 – 30.06.2023. În această perioadă s-au derulat programe educaționale remediale și de excelență, programe de consiliere pentru elevi și părinți, activități educative nonformale de desegregare pentru elevi, cursuri de formare pentru cadrele didactice(Cursul de formare ”Outdoor Education”- 51 profesori formați) și se desfășoară cursului de educație parentală pentru părinții din grupul țintă. A început, de asemenea, derularea cursurilor de formare a profesorilor și părinților elevilor din grupul țintă de șa școlile pilot din jud. Galați. Elevii din grupul țintă primesc pachete lunare cu alimente. Echipele de management și implementare din cele două județe partenere au elaborat strategia de desegregare școlară, dezvoltată în cadrul proiectului, care a fost completată cu capitolul referitor la Școala Gimnazială nr. 1 Gherghești, nou intrată în proiect.

Proiectul este sprijinit financiar și moral de Consiliul Județean Vaslui, Consiliul Local și Primăria Vaslui, Consiliul Local și Primăria Bârlad și Consiliul Local și Primăria Zorleni, Consiliul Local și Primăria Gherghești în jud. Vaslui, precum și de Consiliul Județean Galați, Consiliul Local și Primăria Mun. Galați și Consiliul Local și Primăria Munteni în jud. Galați, atât pe durata implementării, cât și în perioada de sustenabilitate de 3 ani după încheierea finanțării externe.

Persoane de contact:
Prof. Ana-Cristiana Botan-Inspector Școlar General
Tel. 0235 311928
Fax 0235 311715
Prof. Landiana Mihnevici
Manager de proiect
E-mail landiana.mihnevici@gmail.com

www.eeagrants.ro
www.frds.ro