Școala Gimnazială ”Ion Murgeanu” din Zorleni a căpătat această denumire începând cu 1 septembrie 2018, purtând numele renumitului poet, prozator și jurnalist Ion Murgeanu (1940-2016), fiu al satului Zorleni și membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 1970.

Este cea mai mare unitate de învățământ gimnazial din mediul rural al județului Vaslui, școlarizând 1020 de preșcolari și elevi din ciclurile preșcolar, primar și gimnazial.

Unitatea coordonatoare are arondate 9 structuri: Școala Gimnazială Nr.2 Zorleni, Școala Gimnazială Nr.3 Popeni, Școala Primară Simila, Grădinița cu P.N. Nr.1 Zorleni, Grădinița cu P.N. Nr.2 Zorleni, Grădinița cu P.N. Nr.3 Zorleni, Grădinița cu P.N. Simila, Grădinița cu P.N. Dealu Mare și Grădinița cu P.N. Popeni, cuprinzând în total 51 de clase și grupe de grădiniță ce-și desfășoară activitatea în 10 corpuri de școală și grădinițe dotate la standarde europene.

Putem afirma că Școala Gimnazială ”Ion Murgeanu” Zorleni reprezintă ”O școală pentru toți și pentru fiecare” deoarece oferă o educație de calitate, care a fost adaptată pentru elevii din categoriile sociale vulnerabile:
• 11 elevi cu C.E.S. (cu acte) și 21 fără acte;
• 149 de copii care au unul sau ambii părinţi plecaţi de acasă (ex: la muncă în străinătate/în altă localitate);
• 33 de copii care provin din familii care trăiesc din beneficii sociale;
• 60 de copii care provin din familii monoparentale;
• 55 de copii care provin din familii cu un nivel scăzut de educaţie al părinţilor, sub 8 clase.

Actul educațional este unul de calitate, fiind asigurat de 79 de cadre didactice – din care cca. 80% sunt titulari.