Comunicat de presă 21 iunie 2023

O școală pentru toți și pentru fiecare la final!

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui anunţă organizarea Conferinţei finale a proiectului cu titlul “O școală pentru toți și pentru fiecare!”, pe data de 22.06.2023, începând cu ora 14.00, în amfiteatrul Liceului Teoretic ”M. Kogălniceanu” Vaslui.
În cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, cu finanţare prin Granturile Norvegiene 2014-2021, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui a obţinut, in calitate de promotor, un grant în valoare de 787.500 Euro pentru proiectul “O școală pentru toți și pentru fiecare!”.
Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea gradului de incluziune socială a 505 copii din județele Vaslui și Galați, aflați în situații de risc, pe o perioadă de 32 de luni, urmărind, în particular, incluziunea lor în școală și comunitate.
Proiectul s-a implementat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Galați, în 6 unități de învățământ, din care 4 în jud. Vaslui(Șc. Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Vaslui, Șc. Gimnazială „Manolache Costache Epureanu„ Bârlad și Șc. Gimnazială „Ion Murgeanu„ Zorleni, Șc. Gimnazială nr. 1 Gherghești) și 2 în jud. Galați(Șc. Gimnazială nr. 16 Galați și Șc. Gimnazială nr. 1 Ungureni, com. Munteni) pe o perioada de 32 luni.
Până în prezent, s-au derulat programe educaționale remediale și de excelență, activități educative nonformale pentru elevi, tabere educaționale, cursuri de formare pentru cadrele didactice și ateliere pentru părinții din grupul țintă.
De asemenea, până la final, pe data de 30.06.2023, va fi elaborat un studiu care va evidenția impactul proiectului asupra grupului țintă principal-elevii din cele 6 școli care au fost parteneri asociați.
Proiectul a fost sprijinit financiar și moral de Consiliul Județean Vaslui, Consiliul Local și Primăria Vaslui, Consiliul Local și Primăria Bârlad, Consiliul Local și Primăria Zorleni, Consiliul Local și Primăria Gherghești în jud. Vaslui, precum și de Consiliul Județean Galați, Consiliul Local și Primăria Mun. Galați și Consiliul Local și Primăria Munteni în jud. Galați, pe durata implementării.
Sprijinul financiar va continua și în perioada de sustenabilitate de 3 ani după încheierea finanțării externe.

Persoana de contact:
Prof. Ana-Cristiana Botan-Inspector Școlar General
Tel. 0235 311928
Fax 0235 311715
Prof. Landiana Mihnevici-Manager de proiect
Tel. 0235 311928
Fax 0235 311715
E-mail lmihnevici29@yahoo.fr

Comunicat de presă 29 octombrie 2022

Proiect de incluziune școlară în județele Vaslui și Galați, finanțate din Granturile Norvegiene 2014-2021

În cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, cu finanţare prin Granturile Norvegiene 2014-2021, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui a obţinut, in calitate de promotor, un grant în valoare de 787.500 Euro pentru proiectul “O școală pentru toți și pentru fiecare!”.

Read More

Promotor – Inspectoratul Școlar Județean Vaslui

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui este autoritate publică locală, reprezentând Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice în teritoriu. A fost înființat în 1968, conform Legii Consiliilor populare nr.57 / 1968, art. 51-52. In prezent, instituția funcționează în baza Legii Educației Naționale nr.1/2011, Regulamentul de Organizare și Funcționare a inspectoratelor scolare aprobat prin ordin al Ministerului Educației no.5530 / 2011.
Read More

Partener – Inspectoratul Şcolar Județean Galaţi

Inspectoratul Şcolar Județean Galaţi este o instituţie descentralizată de specialitate, subordonată Ministerului Educaţiei din România, acţionând pentru realizarea politicilor educaţionale în învăţământul preuniversitar.
Inspectoratul şcolar are personalitate juridică şi este ordonator de credite, întreaga sa activitate desfăşurându-se pe baza Legii nr. 1/ 2011 cu modificările şi completările ulterioare, a hotărârilor şi a ordonanţelor emise de Guvernul României, a tuturor actelor normative ce decurg din legile menţionate, a ordinelor şi a precizărilor elaborate de Ministerul Educaţiei.
Read More

Școală pilot – Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Vaslui

Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Vaslui este o școală incluzivă și școlarizează copii cu vârsta între 3 și 6 ani în cadrul Grădiniței cu program prelungit nr. 6 Vaslui (structură a școlii) și copii cu vârsta între 6 și 14 ani în cadrul școlii.
În cadrul școlii sunt înscriși: 89 de preșcolari, 164 de elevi înscriși în ciclul primar și 159 de elevi înscriși în ciclul gimnazial.
Read More

Școală pilot – Școala Gimnazială nr. 16 Galați

Calea către cunoaştere, civilizaţie şi de aici spre bunăstare trece imperturbabil şi invariabil prin şcoală, unde generaţii şi generaţii de copii şi tineri îşi formează şi cultivă mintea şi sufletul, devenind entitatea propriei naţii care sunt însăşi esenţa ţării. Cu acest gând pornim la drum în orice activitate întreprindem. La 17 august 1899 o inimoasă doamnă, Sylvia Schmierer, care era preşedinta doamnelor Israelite din Galaţi solicită Ministerului Culturii şi Instrucţiunii Publice deschiderea la Galaţi a unei şcoli de fete particulare cu 180 de eleve. Așa ia naștere școala noastră.
Read More

Școală pilot – Școala Gimnazială nr. 1 Ungureni

Școala Gimnazială Nr. 1, sat Ungureni, se află situată în comuna Munteni, județul Galați, și își desfășoară activitatea în mediul rural, având avantajul apropierii de orașul Tecuci.
Școala noastră are o vechime de peste 100 de ani, la început erau doar 2 săli de clasă, o cancelarie și holul. De-a lungul anilor s-au realizat lucrări de extindere a clădirii (1983-1985) și de reabilitare (2010-2011).
Read More