Lună: noiembrie 2021

Promotor – Inspectoratul Școlar Județean Vaslui

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui este autoritate publică locală, reprezentând Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice în teritoriu. A fost înființat în 1968, conform Legii Consiliilor populare nr.57 / 1968, art. 51-52. In prezent, instituția funcționează în baza Legii Educației Naționale nr.1/2011, Regulamentul de Organizare și Funcționare a inspectoratelor scolare aprobat prin ordin al Ministerului Educației no.5530 / 2011.
Read More

Partener – Inspectoratul Şcolar Județean Galaţi

Inspectoratul Şcolar Județean Galaţi este o instituţie descentralizată de specialitate, subordonată Ministerului Educaţiei din România, acţionând pentru realizarea politicilor educaţionale în învăţământul preuniversitar.
Inspectoratul şcolar are personalitate juridică şi este ordonator de credite, întreaga sa activitate desfăşurându-se pe baza Legii nr. 1/ 2011 cu modificările şi completările ulterioare, a hotărârilor şi a ordonanţelor emise de Guvernul României, a tuturor actelor normative ce decurg din legile menţionate, a ordinelor şi a precizărilor elaborate de Ministerul Educaţiei.
Read More

Școală pilot – Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Vaslui

Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Vaslui este o școală incluzivă și școlarizează copii cu vârsta între 3 și 6 ani în cadrul Grădiniței cu program prelungit nr. 6 Vaslui (structură a școlii) și copii cu vârsta între 6 și 14 ani în cadrul școlii.
În cadrul școlii sunt înscriși: 89 de preșcolari, 164 de elevi înscriși în ciclul primar și 159 de elevi înscriși în ciclul gimnazial.
Read More

Școală pilot – Școala Gimnazială nr. 16 Galați

Calea către cunoaştere, civilizaţie şi de aici spre bunăstare trece imperturbabil şi invariabil prin şcoală, unde generaţii şi generaţii de copii şi tineri îşi formează şi cultivă mintea şi sufletul, devenind entitatea propriei naţii care sunt însăşi esenţa ţării. Cu acest gând pornim la drum în orice activitate întreprindem. La 17 august 1899 o inimoasă doamnă, Sylvia Schmierer, care era preşedinta doamnelor Israelite din Galaţi solicită Ministerului Culturii şi Instrucţiunii Publice deschiderea la Galaţi a unei şcoli de fete particulare cu 180 de eleve. Așa ia naștere școala noastră.
Read More

Școală pilot – Școala Gimnazială nr. 1 Ungureni

Școala Gimnazială Nr. 1, sat Ungureni, se află situată în comuna Munteni, județul Galați, și își desfășoară activitatea în mediul rural, având avantajul apropierii de orașul Tecuci.
Școala noastră are o vechime de peste 100 de ani, la început erau doar 2 săli de clasă, o cancelarie și holul. De-a lungul anilor s-au realizat lucrări de extindere a clădirii (1983-1985) și de reabilitare (2010-2011).
Read More