Activități locale

A1. Activități pregătitoare

A1.3. Conferința de lansare
ISJ Vaslui

ISJ Galați

A2. Derularea achizițiilor proiectului

A2.3. Monitorizarea implementării contractelor de servicii și materiale consumabile

A3. Activități de informare, selecție, recrutare și animare grup țintă

A3.1. Informare grupuri țintă

A4. Programe de consiliere

A4.2. Programe consiliere elevi

A4.3. Programe consiliere părinți

A5. Programe educaționale

A5.2. Derularea programelor educaționale

A6. Programe de formare pentru părinți

A6.2. Activități părinți

A6.3. Curs de educație parentală

A7. Programe de formare pentru profesori

A7.3. Curs formare profesori

A8. Activități de desegregare în educație

A8.1. Strategie de desegregare

A8.2. Activități de desegregare

A8.3. Concursuri de proiecte sociale

A8.4. Tabere finale

A8.5. Studiu privind indicatorii sociali si socio-educationali (studiu de impact)

A9. Management, implementare, raportare

A9.3.1. Conferință intermediară

A9.3.2. Conferință finală